Region Syddanmark

af helga
Lighed i sundhed
Den store ulighed i sundhed er dybt uretfærdig og et af de mest akutte problemer, som vores velfærdssamfund står over for. At nedbringe ulighed i adgangen til sundhed bør derfor stå øverst på listen over politiske prioriteringer. I Region Syddanmark er vi gode til at behandle – men hvis vi skal lykkes med at nedbringe uligheden i sundhed, skal vi også blive de bedste til at forebygge. Derfor skal vi bl.a. forbedre samarbejdet mellem somatikken og psykiatrien og fokusere på forbedring af kommunikationen mellem system og patient.

Markant forbedring af psykiatrien
Psykiatrien har længe været underprioriteret, og den er et af de områder i vores sundhedssystem, hvor der er mest ulighed.    For mig er det derfor centralt at forbedre samarbejdet mellem regionen og kommunerne, så ansvaret for patienten aldrig tabes mellem de forskellige instanser. Og så skal vi bl.a. hæve normeringerne i psykiatrien, sætte fokus på tværfaglighed i behandlingen og afsætte flere midler til forskning inden for psykiatrien. Desuden er det afgørende for mig at arbejde for en forbedring af behandlingen af spiseforstyrrelser.

En bæredygtig region
Vi skal være en bæredygtig region, og det betyder selvfølgelig, at vi skal tage hånd om miljøet og arbejde ambitiøst for at nedbringe vores klimabelastning.  Men det betyder også, at regionen skal være bæredygtig for mennesker, uanset om man bor i de store byer eller ude i landet. Derfor skal vi øge tilgængeligheden af uddannelser i hele regionen, og vi skal styrke sammenhæng på tværs af by og land – herunder også samarbejdet over grænsen til Tyskland.  Og så bør det være helt centralt for, hvordan vi udvikler regionen, at vi arbejder for en forbedring af vores medarbejderes arbejdsmiljø og trivsel.  

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og sikre dig relevant information. Acceptér Læs mere