Odense Kommune

af helga

Klima- og biodiversitetskrisen kræver handling nu
Og dette kommunalvalg er muligheden for, at Odense kan tage et grønt kvantespring. Lokale initiativer kan gøre en afgørende forskel, hvis vi tør prioritere dem – også økonomisk. Det handler om langsigtede investeringer. 

Det skal vi bl.a. gøre gennem forpligtende og finansierede aftaler om at nedbringe vores CO2-udledning og gøre Odense CO2-neutral allerede i 2025. Vi skal indføre skærpede miljøtilsyn og skabe et langt tættere samarbejde med byens erhvervsliv om bæredygtig vækst. Desuden skal vi bringe naturen ind i byen og genoprette og beskytte eksisterende natur langt bedre. 

Lighed i sundhed
Den store ulighed i sundhed er dybt uretfærdig og et af de mest akutte problemer, som vores velfærdssamfund står over for. At nedbringe ulighed i adgangen til sundhed bør derfor være øverst på listen over politiske prioriteringer.

Derfor skal vi bl.a. styrke samarbejdet mellem sundhedsvæsnet og Odense Kommune med fokus på de mest sårbare patienter, prioritere forebyggelse og tidlige indsatser, hæve normeringerne i psykiatrien og øge midler til forskningen inden for f.eks. psykiatri.

Folkeskolen er hjørnestenen for trivsel og dannelse
For mig er det gode børneliv, børns trivsel, muligheden for at skabe sit eget liv og bryde negativ social arv, helt afgørende. Og her er uddannelse, dannelse og folkeskolen selvfølgelig helt central. 

Derfor skal vi indføre en klassekvotient på maks. 24 elever i en skoleklasse, afsætte flere midler til 2-lærerordninger i de små klasser og i dansk- og matematiktimerne og afsætte flere midler til kultur for børn i folkeskolen. Desuden bør vi have et langt større fokus på at forbedre seksualundervisning og undervisning i rettigheder.

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og sikre dig relevant information. Acceptér Læs mere