Gratis psykologhjælp til alle i Odense

af helga

I Danmark har vi lige adgang til sundhed, fordi vi synes, at dette er en hjørnesten i et retfærdigt samfund. Men vi glemmer ofte, at lige adgang til sundhed i realiteten oftest kun gælder de somatiske sygdomme. Når det gælder adgang til psykologhjælp har vi faktisk slet ikke lige adgang. For her har vi brugerbetaling, som skaber ulighed i vores muligheder for at få psykologhjælp.

Og denne ulighed er mere aktuel end nogensinde. Vi ved nu, at den psykiske mistrivsel er steget under corona, og der er alt for lange ventetider på adgang til psykologhjælp. Derfor har vi også et helt akut og hastigt stigende behov for at få taget hånd om danskernes trivsel.

Vi bør derfor udvide adgangen til psykologhjælp, så flere mennesker kan komme rettidigt til en psykolog. Og samtidig bør vi sikre, at man ikke skal have dankortet op ad lommen for at betale, når man er der.

I Odense Kommune er vi heldigvis i gang. Vi tilbyder allerede unge mellem 13 og 30 år gratis psykologsamtaler. Og for mig er det selvfølgelig enormt vigtigt, at vi har prioriteret at forebygge, at unge mennesker tager deres psykiske mistrivsel og sygdom med sig ind i voksenlivet. Men mental mistrivsel og sygdom begrænser sig naturligvis ikke kun til denne aldersgruppe, og derfor er det næste naturlige skridt for Odense Kommune at fjerne aldersbegrænsningen og tilbyde alle, uanset alder, at de kan få adgang til gratis psykologhjælp.

Gratis psykologhjælp til alle er et vigtigt skridt på vejen mod at ligestille fysisk og psykisk sygdom i det danske sundhedssystem. Og så er det altså bare en kommunal kerneopgave at forebygge alvorlige somatiske og psykiske sygdomsforløb, og gratis psykologhjælp er en af måderne, hvorpå vi forhåbentligt kan tage flere udfordringer i opløbet, så færre mennesker ender i behandlingspsykiatrien.

Samtidig skal initiativet ses som et skridt på vejen til et sundhedsvæsen, som anerkender og arbejder med de komplekse sammenhænge mellem fysisk og psykisk sundhed.

Hvis vores psykiatriske og psykologiske behandling skal have et skub i den rigtige retning, bliver vi også nødt til at ændre vores ide om, hvad sygdom er.

Selv om vi ofte opfatter psykiatrien og det somatiske som adskilt fra hinanden, så har det længe stået klart, at den ene nemt kan påvirke den anden. Eksempelvis kan angst give maveproblemer, stress kan lede til forhøjet kolesterol og en primær årsag til at psykiatriske patienter lever markant kortere end gennemsnitsdanskeren er de somatiske sygdomme, som de ikke får den nødvendige behandling for.

Min holdning er derfor klar: Når de somatiske og psykiske sygdomme er integrerede i patienterne, så bør de også være det i behandlingen af selvsamme patienter. Og hvis vi sikrer en stærk forebyggende indsats for at forbedre den mentale trivsel, forebygger vi derfor også, at mange af disse mennesker senere også ender i behandling for somatiske sygdomme.

Gratis psykologhjælp kan naturligvis ikke stå alene, og en generel nedbringelse af uligheden i sundhed, en forbedring af den mentale trivsel og adgangen til basal velfærd bør være nogle af hovedtemaerne for udviklingen af kommunerne og regionerne.

Her er det blandt andet vigtigt at understrege det enorme behov for, at vi naturligvis også inkluderer, integrerer og rekrutterer andre faggrupper end psykologer og læger. Men for Odense Kommune er det lige nu helt oplagt, at vi gør psykologhjælp gratis for alle.

0 kommentér
0

Andre lignende indlæg

Skriv en kommentar

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og sikre dig relevant information. Acceptér Læs mere