Klima

af admin

Anne Styrishave: Danmark skal være eksportør af både grønne løsninger og grønne visioner – vi skal lede verden!

Og vi skal have en klimalov som understøtter de nødvendige tiltag. Og en dansk klimalov vil være et vigtigt første skridt mod politisk ansvar for klimaforandringerne.

Klimaet kræver handling nu

Klimaforandringerne er ikke noget der ligger ude i en fjern fremtid. Det er ikke noget der rammer kommende generationer. Klimaforandringerne er her. Og de er her nu. De rammer os, dig og mig –  her og nu. Og endnu værre for kommende generation. Og videnskaben har for længst fastslået at de er menneskeskabte. Derfor er det også vores ansvar at stoppe dem. FN’s klimapanel vurderer, at op til 37 % af verdens planter og dyr kan uddø som følge af de menneskeskabte klimaændringer.

Hvordan skal vi stoppe klimaforandringerne?

Idet den primære årsag til klimaforandringerne er drivhuseffekten skal vi reducere mængden af drivhusgasser i atmosfæren, især CO2, men også andre gasser som f.eks. metan.

Det er derfor vores ansvar som politikere at lave de rammer og love der skal til for at hjælpe den grønne omstilling på vej. Og det haster.

Men ting tager tid. Inden nye klimavenlige teknologier er udviklet, udbredt og implementeret i alle menneskers hverdag går der et stykke tid. Her og nu er det derfor ikke nok med en reduktion af CO2 udledningen. Indtil de nye teknologier er på plads bliver vi også nødt til at kompensere for vores CO2 udledning for ikke at forværre klimaforandringerne mens vi udvikler og implementerer den grønne omstilling.

100% grøn omstilling af dansk energi til kun 150 kr.

Jeg foreslår bl.a. at vi indenfor 5 år laver en 100% omstilling af vores energi til vedvarende energi. Mere sol og vind energi, og mere forskning i fremtidens løsning. Der igennem kan Danmark bliver verdensledere ligesom vi var hovedkræften bag vindmøllerne.

Mere skov

Vi skal plante meget mere skov, og ikke den friserede skov vi har lige nu i Danmark, hvor det er dyrket skov til produktion, men vild natur. Og det skal udover i Danmark også ske i gennem projekter i varmere lande hvor regnskovene er under pres. Det skal have et stort fokus i vores fremtidige udviklingsprojekter. Desuden er C02-reduktionen væsentlig højere i tropiske og subtropiske skove da træerne vokser hurtigere her.

At plante skov både i Danmark og i udlandet, vil desuden bidrage til stabiliseringen af mange forskellige habitater og økosystemer, hvilket vil have en enorm positiv effekt på biodiversitet og kemiske kredsløb, som f.eks. kulstof og vandkredsløb.

Afgifter på CO2

At sætte afgifter på CO2 har den fordel at det virker adfærdsregulerende. og går os alle sammen mere bevidste om vores CO2 udledning. Vi bør derfor overveje CO2-afgifter på flere områder:

Transport: Den største CO2 udledning finder man i forbindelse med flyrejser. Vi bør derfor overveje CO2-afgifter der helt eller delvist kompenserer for den CO2 man udleder, når man flyver. Den gode nyhed er, at CO2 kompensation ved flyrejser er billiger end man skulle tro. Beregninger viser at man gennemsnitligt skal betale følgende priser for komplet CO2 kompensation:

Flyrejser til:

Europa (undtaget er sydlige Sverige og det nordligste Tyskland): kr. 100.
Grønland, Middelhavslandene, Mellemøsten og europæisk Rusland: kr. 200.
Antarktis, Australien, New Zealand: kr. 900.
Resten af verden: kr. 500.

Grøn økonomi/iværksætteri

Klimakamp og virksomheder behøver ikke være modsætninger. Tværtimod er der mange virksomheder, der gerne vil det grønne. Men det kræver, at vi gør det attraktivt at føre grøn virksomhed i Danmark.

 

 

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og sikre dig relevant information. Acceptér Læs mere