4 forslag til en bedre start på ungdommen

af admin

Den moderne danske ungdom er presset, og det skyldes bl.a. den fordelingspolitik, der er blevet ført de sidste årtier. Dertil kommer de massive besparelser på uddannelserne og andre offentlige institutioner: Dagtilbuddene, folkeskolen, herunder folkeskolens uddannelsesvejledning, og samtlige ungdomsuddannelser. De vilkår kan vi ikke byde vores børn og unge, presset på vores unge mennesker er simpelthen blevet for stort. Her er derfor 4 konkrete forslag til en bedre start på ungdommen.

1. Individuel vejledning til alle elever i den danske folkeskole. Det er i mine øjne en fejlslutning at tro, at flertallet af unge i dagens Danmark er afklarede med, hvad de vil. Derfor må vi som udgangspunkt give alle muligheden for individuel vejledning i de valg, som betyder mest for deres ungdom og fremtidige muligheder. Alle har ret til information og indsigt omkring deres muligheder, uanset hvilke karakterer man har fået i folkeskolen.
2. Giv mere vejledningsuddannelse til UUO-vejlederne. At vejlede vores unge er et kæmpe ansvar som kræver vedligeholdelse og udbygning af kompetencer. UUO-vejlederne løfter dette ansvar med stor samvittighed, men de arbejder på nogle urimelige præmisser, som ikke altid gør det muligt, at give de unge den bedst mulige vejledning. Derfor skal vores UUO-vejledere uddannes bedre og tilføres flere ressourcer. De skal have en både bred og dyb viden om udbuddet i det danske uddannelsessystem, fordi vigtige valg skal træffes på et oplyst grundlag.
3. Bedre praktik og brobygning på erhvervsskolerne. Mange unge tager først en gymnasial uddannelse, og efterfølgende en erhvervsuddannelse. Det er vigtigt for mig at understrege, at der ikke er noget forkert i de unges valg. Alle har lov til at vælge – og at vælge om. Men jeg mener, at det er en fordel, også for de unge selv, at man vælger rigtigt første gang. Derfor må vi også udbrede kendskabet til erhvervsskolerne gennem brobygning og praktik, så de unge, der overvejer den vej, kan få muligheden for at fordybe sig, få faget ind under huden og prøve det i praksis.
4. Stop alle besparelser på ungdomsuddannelserne. De massive besparelser på eksempelvis erhvervsuddannelserne har i mange år betydet forringelser og fyringer af kompetent og nødvendigt personale. Hvis færre unge skal være i tvivl om, om en erhvervsuddannelse er et godt valg for dem, må vi som minimum garantere dem, at uanset hvad de vælger, så vil de få en uddannelse af høj kvalitet. Og ja: besparelserne er gået ud over kvaliteten! Det skal stoppes.

0 kommentér
0

Andre lignende indlæg

Skriv en kommentar

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og sikre dig relevant information. Acceptér Læs mere